Skolesager

socialretsadvokaterne

Det specialiserede skoleområde

TT Advokater / Socialretsadvokaterne er det førende advokatfirma indenfor skolesager på det specialiserede skoleområde, herunder i relation til specialskoler og dagbehandlingsskoler.

Advokat Thomas Taguchi er den advokat i Danmark, som fører flest sager på dette område, hvorfor vi har en unik og dyb specialisering på specialskoleområdet der gør, at vi kan rådgive vores klienter både strategisk og juridisk præcist.

TT Advokater / Socialretsadvokaterne har videre en meget høj omgørelsesprocent i sine sager, hvor borgerne oprindeligt har fået afslag på et bestemt tilbud.

Det specialiserede skoleområde

Vi bistår i alle led i relation til fx muligheden for at opnå adgang til specialskole eller dagbehandlingsskole (eller en bestemt skole), herunder både under selve visiteringsprocessen og i en eventuel klageprocessen – både direkte overfor Kommunen, i Ankestyrelsen og i Klagenævnet for Specialundervisning.

Herudover bistår vi også i almindelige sager under folkeskolelovens område, fx i relation til klassenedsættelse, mobning eller andre udfordringer med skolen.

Det er en grundlæggende forudsætning, at et barn trives i skolen, og får den rette hjælp og de rigtige tilbud. Hvis undervisningsmiljøet fx er dårligt, eller hvis barnet ikke får de rette specialtilbud, så hæmmer dette barnets udvikling og muligheder.
Hos Socialretsadvokaterne har vi rådgivet om og ført adskillige skolesager, hvor barnets og forældrenes rettigheder er i centrum. Vi ved derfor, hvor vigtigt det er, at der gribes tidligt ind for at sikre barnets bedste. Vi har blandt andet arbejdet med følgende områder, som man kan læse mere om ved at klikke på dette:

Kom i kontakt med os

Har du en sag, som du har brug for topspecialiseret hjælp til,
så kontakt os for at høre nærmere om, hvordan vi kan hjælpe dig

Book eN TELEFONSAMTALE

At vælge den rette advokat er en tillidssag. Vi er eksperter i socialretlige sager.

Kontakt os få en uforpligtende samtale over telefonen for at drøfte nærmere, hvordan vi kan hjælpe dig.