Om os

socialretsadvokaterne

Hvem er vi?

Socialretsadvokaterne er eksperter inden for det socialretlige område og har hjulpet hundredvis af personer med deres sager mod fx kommunen.

Socialretsadvokaterne er blandt de dygtigste jurister i Danmark indenfor socialretlig lovgivning og har foruden advokatarbejdet undervist i en lang række fag på Københavns Universitet, blandt andet om menneskerettigheder, forfatningsret og førelse af retssager.

Herudover deltager socialretsadvokaterne aktivt i den offentlige debat og er blandt andet brugt af medierne som eksperter indenfor socialret.

socialretsadvokaterne

Vores vision er at være de bedste på vores felt

Thomas Taguchi

Thomas er uddannet jurist (cand.jur) fra Københavns Universitet og har siden haft en karriere som advokat hos nogle af landets førende topadvokatfirmaer, hvor han blandt andet har rådgivet nogle af Danmarks største virksomheder og offentlige myndigheder.

Direkte: +45 53 57 03 33
E-mail: tta@ttadvokater.dk

"Det er et privilegium hver dag at kunne stå op og hjælpe mennesker i en svær situation"

Gennem sin rolle som advokat for blandt andet kommuner så Thomas, hvor ulige styrkeforholdet ofte var mellem offentlige myndigheder og privatpersoner, hvorfor Thomas valgte at stifte sit eget advokatfirma (TT Advokater som Socialretsadvokaterne er en del af), så han kunne give privatpersoner den samme høje kvalitet af juridisk rådgivning, som ellers ofte er forbehold det offentlige, der har ubegrænsede ressourcer. Thomas’ ønske med Socialretsadvokaterne er, at kunne hjælpe privatpersoner i svære situationer ud fra en filosofi om, at alle bør kunne hyre de dygtigeste advokater til at varetage deres interesser, fx i kampe mod kommunerne.Dette er også grunden til, at Socialretsadvokaterne ofte indgår fastprisaftaler, og altid tager højde for borgernes individuelle situation i salærfastsættelsen.
Thomas har gennem tiden repræsenteret hundredvis af privatpersoner, der alle har haft det tilfælles, at de enten
har været syge, handicappede eller pårørende til disse, og det derfor har været ekstra vigtigt, at de har haft en højt specialiseret advokat, som har kunne hjælpe dem – og som videre har kunne møde dem i øjenhøjde og tale i et jordnært sprog. Foruden advokatarbejdet har Thomas også (som formentlig en af de eneste advokater i landet) undervist i hele fem forskellige fag på Københavns Universitet, herunder fx om menneskerettigheder og forfatningsret. Thomas har senest været ekstern lektor i Civilprocesret (førelse af retssager) og ekstern lektor i Kontraktforhold på Københavns Universitet. 
På grund af sin ekspertise i socialretlige forhold er Thomas også brugt af medierne som ekspert indenfor socialjura. Du kan altid ringe og få en uforpligtende snak med Thomas om din sag, og han er til rådighed for sine klienter alle ugens 7 dage.

socialretsadvokaterne

Vores mål er at hjælpe alle én klient ad gangen

Raquel Esteves

Raquel er uddannet jurist fra Syddansk Universitet i 2019 og arbejder som advokatfuldmægtig hos Socialretsadvokaterne (der er en del TT Advokater).

Direkte: +45 31 72 30 90
E-mail: re@ttadvokater.dk

"Det er afgørende for mig, at mine klienter oplever, at professionalisme og empati kan gå hånd i hånd"

Raquel har i flere år arbejdet i Skattestyrelsens straffesagsenhed, hvorfor Raquel har et stort kendskab til de forvaltningsretlige sagsbehandlingsregler og sagsprocesser. Hun har derudover erfaring med juridisk rådgivning af privatpersoner – som frivillig og som ansat – i både civile sager og straffesager. Dette har medført en særlig grundighed i Raquels arbejde med juridiske vurderinger og skriftlig sagsbehandling, ligesom hun har en god processuel indsigt og en løsningsorienteret tilgang til hendes sager.

Raquel har derudover en særlig personlig interesse i, og erfaring med, sager om handicappede, idet hun som pårørende har deltaget som bisidder i møder med kommunen, og har bistået i sagsprocessen vedrørende blandt andet visitering til fleksjob. Raquel har endvidere, i sin fritid, arbejdet som ledsager og har derfor praktisk erfaring med ledsagerordningen. Handicappedes rettigheder er derfor noget, som ligger Raquel nært.

Det er vigtigt for Raquel, at klienten får et trygt og professionelt forløb, der sikrer, at hun eller han kommer godt videre, når sagen er afsluttet. Raquel er dedikeret, grundig og ihærdig når hun kæmper for klientens sag og hendes telefon er derfor altid åben – også blot for en uforpligtende snak.

Før Raquel blev en del af Socialretsadvokaterne har hun blandt andet arbejdet med skatte -og afgiftsstraffesager og har under studiet arbejdet ved flere advokatkontorer, hvorfor hun har stor erfaring med proces- og retssagsarbejde. Hun har desuden i sin fritid arbejdet som frivillig fængselsrådgiver ved KRIMs retshjælp, for indsatte som havde brug for juridisk bistand, hvorved hun opnåede erfaring med socialret, strafferet og straffuldbyrdelsesret.

socialretsadvokaterne

Vores mål er at hjælpe alle én klient ad gangen

Monica Lylloff

Monica Lylloff er Seniorjurist hos Socialretsadvokaterne (der er en del TT Advokater).

Direkte: +45 31 71 65 27
E-mail: ml@ttadvokater.dk

"Det er helt afgørende for mig, at alle sager behandles grundigt og professionelt, og at klienterne kan have tillid til mig."

Monica har været ansat under Justitsministeriets område fra 2002 til 2021. Monica har derfor bred erfaring med juridisk sagsbehandling og besidder stort kendskab til og indsigt i forvaltningsretlige problemstillinger og juridiske processer.
Monica har en særlig interesse i retssikkerhed på socialområdet, herunder handicapområdet, da Monica er mor til tre børn med forskellige handicap. Hun har derfor personlig erfaring med mødet med systemet. På den baggrund har hun været med til at stifte bevægelsen #enmillionstemmer, hvor hun som frivillig arbejder for at sikre retssikkerhed for mennesker med handicap og psykisk sårbarhed og deres pårørende på tværs af diagnoser i hele landet.
Det er helt afgørende for Monica, at alle sager behandles grundigt og professionelt, og at klienterne kan have tillid til hende. Kombinationen af hendes juridiske baggrund og hendes private erfaringer gør indsigten i sagerne ret unik. Monicas dedikation, udtalte retfærdighedssans og vedholdenhed viser sig i hendes kamp for den rette afslutning i hver eneste sag.
Før Monica blev en del af Socialretsadvokaterne har hun blandt andet arbejdet som anklager i to politikredse, været fuldmægtig i erstatningsnævnet og senest været ansat som anklager ved Rigsadvokaten. Hun har derfor erfaring med behandling af retssager inden for strafferet og behandling af erstatningssager og klagesager.

socialretsadvokaterne

Vores mål er at hjælpe alle én klient ad gangen

Helene Jacobsen

Helene Jacobsen er Juridisk assisten hos Socialretsadvokaterne (der er en del TT Advokater).

Direkte: +4571900691
E-mail: hj@ttadvokater.dk

"Det er helt afgørende for mig, at alle sager behandles grundigt og professionelt, og at klienterne kan have tillid til mig."

socialretsadvokaterne

Vores mål er at hjælpe alle én klient ad gangen

Signe Bossen

Signe Bossen er Socialrådgiver og Juridisk assistent hos Socialretsadvokaterne (der er en del TT Advokater).

Direkte: +4571900691
E-mail: sb@ttadvokater.dk

"Det er helt afgørende for mig, at alle sager behandles grundigt og professionelt, og at klienterne kan have tillid til mig."

socialretsadvokaterne

Vores mål er at hjælpe alle én klient ad gangen

Vicky Bojsen

Vicky Bojsen er Juridisk assistent hos Socialretsadvokaterne (der er en del TT Advokater).

Direkte: +471900691
E-mail: vd@ttadvokater.dk

"Det er helt afgørende for mig, at alle sager behandles grundigt og professionelt, og at klienterne kan have tillid til mig."

socialretsadvokaterne

Vores mål er at hjælpe alle én klient ad gangen

Melanie Berg

Melanie er Stud.jur hos Socialretsadvokaterne (der er en del TT Advokater).

Direkte: +4531718987
E-mail: mp@ttadvokater.dk

"Det er helt afgørende for mig, at alle sager behandles grundigt og professionelt, og at klienterne kan have tillid til mig."

Hos Socialretsadvokaterne har vi et oprigtigt ønske om at gøre en forskel for vores klienter, som kan få betydning for deres livskvalitet og fremtidige muligheder. Vi er 100% til for vores klienter – og ikke omvendt. Vi er blandt de absolut bedste til det, som vi gør, og har en særlig interesse for de svære og komplekse sager, som andre muligvis ikke tror kan vindes. Vi gør en dyd af at møde folk i øjenhøjde, og ønsker at forstå vores klienters daglige situation, da det ofte er i spændingsfeltet mellem juraen og den praktiske virkelighed, hvor sagerne skal vindes.  

Vores vision

Vi vil være de ubestridt bedste på vores felt. Dette betyder ikke blot at være de dygtigste, men også at være de bedste til at navigere vores klienter gennem deres udfordringer med systemet. 

Vores mission

Vi ønsker at hjælpe alle – én klient ad gangen. Vi foretrækker at ringe frem for at skrive, og at møde vores klienter i deres hjem eller hos os frem for at ringe. Vi er med vores klienter hele vejen.   

Udtalelser fra vores klienter

“ Udfaldet blev at vores dreng undgik kraftige indgreb, og idag er velplaceret på et bosted. Thomas er ikke tilfreds med middelmådige løsninger og kæmper med liv og sjæl for din sag, hvilket har været altafgørende for os som familie.”

NEVIM

“ Kort fortalt ændrede kommunen deres første beslutning om fratagelsen af kontaktpersonerne meget kort tid efter de havde modtaget en super professionel klage på hele 6 sider fra Thomas` hånd.”

familien brandstrup

TV2 LORRY

Forældre kæmper for hjælp til handicappede børn

Advokat Thomas Taguchi har medvirken i et dokumentarprogram på TV2 Lorry, hvor han som ekspert på det socialretlige områder udtaler sig om de juridiske forhold i en række sager

Kontakt os for en uforpligtende samtale om din sag

Socialretsadvokaterne er en del af TT Advokater

Vi er eksperter i socialretlige sager. At vælge den rette advokat er en tillidssag. Kontakt os for en uforpligtende samtale, hvor mulighederne i din sag afklares.