Om os

socialretsadvokaterne

Hvem er vi?

Socialretsadvokaterne er eksperter inden for det socialretlige område og har hjulpet tusindvis af personer med deres sager mod fx kommunen.

Socialretsadvokaterne er blandt de dygtigste jurister i Danmark indenfor socialretlig lovgivning og har foruden advokatarbejdet undervist i en lang række fag på Københavns Universitet, blandt andet om menneskerettigheder, forfatningsret og førelse af retssager.

Herudover deltager socialretsadvokaterne aktivt i den offentlige debat og er blandt andet brugt af medierne som eksperter indenfor socialret.

socialretsadvokaterne

Vores vision er at være de bedste på vores felt

Thomas Taguchi

Thomas er uddannet jurist (cand.jur) fra Københavns Universitet og har siden haft en karriere som advokat hos nogle af landets førende topadvokatfirmaer, hvor han blandt andet har rådgivet nogle af Danmarks største virksomheder og offentlige myndigheder.

Direkte: +45 53 57 03 33
E-mail: tta@ttadvokater.dk

"Det er et privilegium hver dag at kunne stå op og hjælpe mennesker i en svær situation"

Gennem sin rolle som advokat for blandt andet kommuner så Thomas, hvor ulige styrkeforholdet ofte var mellem offentlige myndigheder og privatpersoner, hvorfor Thomas valgte at stifte sit eget advokatfirma (TT Advokater som Socialretsadvokaterne er en del af), så han kunne give privatpersoner den samme høje kvalitet af juridisk rådgivning, som ellers ofte er forbehold det offentlige, der har ubegrænsede ressourcer. Thomas’ ønske med Socialretsadvokaterne er, at kunne hjælpe privatpersoner i svære situationer ud fra en filosofi om, at alle bør kunne hyre de dygtigeste advokater til at varetage deres interesser, fx i kampe mod kommunerne.Dette er også grunden til, at Socialretsadvokaterne ofte indgår fastprisaftaler, og altid tager højde for borgernes individuelle situation i salærfastsættelsen.
Thomas har gennem tiden repræsenteret hundredvis af privatpersoner, der alle har haft det tilfælles, at de enten
har været syge, handicappede eller pårørende til disse, og det derfor har været ekstra vigtigt, at de har haft en højt specialiseret advokat, som har kunne hjælpe dem – og som videre har kunne møde dem i øjenhøjde og tale i et jordnært sprog. Foruden advokatarbejdet har Thomas også (som formentlig en af de eneste advokater i landet) undervist i hele fem forskellige fag på Københavns Universitet, herunder fx om menneskerettigheder og forfatningsret. Thomas har senest været ekstern lektor i Civilprocesret (førelse af retssager) og ekstern lektor i Kontraktforhold på Københavns Universitet. 
På grund af sin ekspertise i socialretlige forhold er Thomas også brugt af medierne som ekspert indenfor socialjura. Du kan altid ringe og få en uforpligtende snak med Thomas om din sag, og han er til rådighed for sine klienter alle ugens 7 dage.

socialretsadvokaterne

Vores mål er at hjælpe alle én klient ad gangen

Raquel Esteves

Raquel er uddannet jurist fra Syddansk Universitet i 2019 og arbejder som advokat hos Socialretsadvokaterne (der er en del TT Advokater).
Raquel beskæftiger sig med socialret og strafferet.
Direkte: +45 31 72 30 90
E-mail: re@ttadvokater.dk

"Det er afgørende for mig, at mine klienter oplever, at professionalisme og empati kan gå hånd i hånd"

Raquel har i flere år arbejdet i Skattestyrelsens straffesagsenhed, og har herigennem oparbejdet indgående teoretisk som praktisk erfaring med straffesager omhandlende berigelseskriminalitet, herunder skatte- og momsstraffesager, samt opnået et stort kendskab til både straffeprocessen og de straffeprocessuelle regler samt til de forvaltningsretlige sagsbehandlingsregler og sagsprocesser.

Hun har også erfaring fra flere advokatkontorer, hvorfor hun har stor erfaring med proces- og retssagsarbejde og erfaring med juridisk rådgivning af privatpersoner – i både civile sager og straffesager, herunder sager omhandlende personfarlig kriminalitet og narkotikakriminalitet. Dette har medført en særlig grundighed i Raquels arbejde med juridiske vurderinger og skriftlig sagsbehandling, ligesom hun har en god processuel indsigt og en løsningsorienteret tilgang til hendes sager.

Raquel har igennem sin tid hos socialretsadvokaterne specialiseret sig i sager på beskæftigelsesområdet, herunder fleksjobsager, førtidspensionssager, revalideringssager og sygedagpengesager. Hun har derudover et indgående kendskab til, og praktisk erfaring med, sager på handicapområdet, vedrørende blandt andet støtte efter serviceloven eller barnets lov og kan derfor bistå vores klienter trygt i sager vedrørende dette.

Raquel er desuden bestyrelsesmedlem ved KRIMs retshjælp, hvor hun har arbejdet som frivillig fængselsrådgiver for indsatte som havde brug for juridisk bistand, hvorved hun opnåede erfaring med både socialret, strafferet og straffuldbyrdelsesret.

Det er vigtigt for Raquel, at klienten får et trygt og professionelt forløb, der sikrer, at hun eller han kommer godt videre, når sagen er afsluttet. Raquel er dedikeret, grundig og ihærdig når hun kæmper for klientens sag og hendes telefon er derfor altid åben – også blot for en uforpligtende snak.

socialretsadvokaterne

Kontakt os og hør, hvordan vi kan hjælpe

Monica Lylloff

Monica Lylloff er Seniorjurist hos Socialretsadvokaterne (der er en del TT Advokater).

Direkte: +45 31 71 65 27
E-mail: ml@ttadvokater.dk

"Det er helt afgørende for mig, at alle sager behandles grundigt og professionelt, og at klienterne kan have tillid til mig."

Monica har været ansat under Justitsministeriets område fra 2002 til 2021. Monica har derfor bred erfaring med juridisk sagsbehandling og besidder stort kendskab til og indsigt i forvaltningsretlige problemstillinger og juridiske processer.
Monica har en særlig interesse i retssikkerhed på socialområdet, herunder handicapområdet, da Monica er mor til tre børn med forskellige handicap. Hun har derfor personlig erfaring med mødet med systemet. På den baggrund har hun været med til at stifte bevægelsen #enmillionstemmer, hvor hun som frivillig arbejder for at sikre retssikkerhed for mennesker med handicap og psykisk sårbarhed og deres pårørende på tværs af diagnoser i hele landet.
Det er helt afgørende for Monica, at alle sager behandles grundigt og professionelt, og at klienterne kan have tillid til hende. Kombinationen af hendes juridiske baggrund og hendes private erfaringer gør indsigten i sagerne ret unik. Monicas dedikation, udtalte retfærdighedssans og vedholdenhed viser sig i hendes kamp for den rette afslutning i hver eneste sag.
Før Monica blev en del af Socialretsadvokaterne har hun blandt andet arbejdet som anklager i to politikredse, været fuldmægtig i erstatningsnævnet og senest været ansat som anklager ved Rigsadvokaten. Hun har derfor erfaring med behandling af retssager inden for strafferet og behandling af erstatningssager og klagesager.

socialretsadvokaterne

Kontakt os og hør, hvordan vi kan hjælpe

Mathilde Stampe Plougsgaard

Mathilde er uddannet jurist fra Københavns Universitet i 2024 og arbejder som advokatfuldmægtig hos Socialretsadvokaterne (der er en del af TT Advokater).

E-mail: ms@ttadvokater.dk
Direkte: +45 53 84 50 53

"For mig handler det ikke kun om at løse juridiske problemstillinger, men også om at skabe en meningsfuld og positiv indvirkning på mine klienters liv"

Mathilde har tidligere været ansat hos Institut for Menneskerettigheder i deres handicapteam, som arbejder for at fremme ligebehandling af personer med handicap. Mathilde har herigennem opnået et stort kendskab til rettigheder og diskrimination på handicapområdet. Samtidig har hun praktisk erfaring med at yde juridisk bistand i henvendelser om diskrimination.

Hun har også flere års erfaring som ansat ved Danmarks Domstole, hvor Mathilde oparbejdede en stor grad af grundighed og indsigt i den skriftlige behandling af civile småsager, herunder de processuelle aspekter af retssagsførelse.

Mathilde er desuden frivillig juridisk rådgiver i Københavns Retshjælp, hvor hun rådgiver og yder juridisk bistand inden for en række forskellige sagsområder, herunder sociale sager og klager over offentlige myndigheders afgørelser.

Mathilde har en stærk retfærdighedssans og faglig integritet, og det er afgørende for hende, at alle klienter får juridisk bistand af højeste kvalitet og samtidig har tillid til processen. Hun er målrettet og skarp, men samtidig bevidst om at skabe en tryg og opmærksom atmosfære for sine klienter, og hun kan altid kontaktes til en uforpligtende snak.

socialretsadvokaterne

Kontakt os og hør, hvordan vi kan hjælpe

Heidi Vanell

Heidi Vanell er Cand.mer.jur (erhvervsjurist med en kandidatgrad i jura og økonomi) og arbejder som juridisk sagsbehandler hos TT Advokater.

Direkte: +45 31 71 89 87
E-mail: hv@ttadvokater.dk

"Det er vigtigt for mig, at alle møder forståelse for netop deres problemstilling."

Heidi har tidligere 20 års erhvervserfaring som advokatsekretær fra både store og små advokatkontorer, bl.a. fra advokatfirmaet Kromann Reumert. Heidi har derigennem tilegnet sig erfaring med behandling af retssager og erstatningssager. Herudover har Heidi kendskab til det socialretlige område, da hun selv har voksne børn med handicap og derfor har personlige erfaringer med det offentlige system.

Inden Heidi blev en del af TT Advokater / Socialretsadvokaterne har Heidi deltaget i frivilligt arbejde, herunder været en del af skolebestyrelsen på en specialskole samt været kredsbestyrelsesmedlem i Landsforeningen for Autismes Kreds Nordsjælland gennem tre år frem til 2019. I den periode havde hun kontakt til familier med sårbare børn og unge, som har haft brug for sparring til at løse problemstillinger, hvor hun har kunnet bidrage med input til mulige tiltag i relation til kommunikation med respektive kommuner, skolevalg og ankesager m.v.

De sidste par år har Heidi været en del af en ERFA-gruppe, der har haft til formål at formidle viden på politisk plan med det fokus på at få iværksat tidlig indsats til sårbare børn og har sammen med en autismekonsulent opstartet en frivilligforening til pårørende til sårbare børn og unge med henblik på videndeling. Derfor er det vigtigt for Heidi, at alle møder forståelse for netop deres problemstillinger.

socialretsadvokaterne

Kontakt os og hør, hvordan vi kan hjælpe

Casper Holst

Casper er BA.jur og studerer på kandidatdelen af jurastudiet.

E-mail: ch@ttadvokater.dk
Hovednummer: +45 71 90 06 91

"Ingen skal forbigås af systemet."

Casper er BA.jur og studerer på kandidatdelen af jurastudiet. Casper bliver forventeligt uddannet cand.jur i 2025.

Casper bistår kontorets jurister med undersøgelsesopgaver og andre forhold for kontorets klienter.

Hos Socialretsadvokaterne har vi et oprigtigt ønske om at gøre en forskel for vores klienter, som kan få betydning for deres livskvalitet og fremtidige muligheder. Vi er 100% til for vores klienter – og ikke omvendt. Vi er blandt de absolut bedste til det, som vi gør, og har en særlig interesse for de svære og komplekse sager, som andre muligvis ikke tror kan vindes. Vi gør en dyd af at møde folk i øjenhøjde, og ønsker at forstå vores klienters daglige situation, da det ofte er i spændingsfeltet mellem juraen og den praktiske virkelighed, hvor sagerne skal vindes.  

Vores vision

Vi vil være de ubestridt bedste på vores felt. Dette betyder ikke blot at være de dygtigste, men også at være de bedste til at navigere vores klienter gennem deres udfordringer med systemet. 

Vores mission

Vi ønsker at hjælpe alle – én klient ad gangen. Vi foretrækker at ringe frem for at skrive, og at møde vores klienter i deres hjem eller hos os frem for at ringe. Vi er med vores klienter hele vejen.   

Udtalelser fra vores klienter

“ Udfaldet blev at vores dreng undgik kraftige indgreb, og idag er velplaceret på et bosted. Thomas er ikke tilfreds med middelmådige løsninger og kæmper med liv og sjæl for din sag, hvilket har været altafgørende for os som familie.”

NEVIM

“ Kort fortalt ændrede kommunen deres første beslutning om fratagelsen af kontaktpersonerne meget kort tid efter de havde modtaget en super professionel klage på hele 6 sider fra Thomas` hånd.”

familien brandstrup

TV2 LORRY

Forældre kæmper for hjælp til handicappede børn

Advokat Thomas Taguchi har medvirken i et dokumentarprogram på TV2 Lorry, hvor han som ekspert på det socialretlige områder udtaler sig om de juridiske forhold i en række sager

Kontakt os for en uforpligtende samtale om din sag

Socialretsadvokaterne er en del af TT Advokater

Vi er eksperter i socialretlige sager. At vælge den rette advokat er en tillidssag. Kontakt os for en uforpligtende samtale, hvor mulighederne i din sag afklares.