Handicappedes rettigheder

Hos Socialretsadvokaterne er vi eksperter i at føre sager på vegne af handicappede (både med fysiske og psykiske handicaps) og har repræsenteret hundredvis af borgere, som har haft udfordringer med systemet.

Vi bistår i alle led i kommunal sags- og klagebehandling, fx under afgivelse af partsbemærkninger før kommunen træffer afgørelse, ved klage over kommunale afgørelser, samt ved behandling af sager i Ankestyrelsen.

Vi er ikke blot “papirjurister”, men har indgående kendskab til handicappedes dagligdag og den påvirkning som kommunernes afgørelser medfører. Vi har således et indgående kendskab til vores klienters hverdag og bruger denne viden i kombination med vores juridiske specialistkompetencer til at hjælpe vores klienter. Vi har blandt andet dedikeret arbejdet med følgende områder, som man kan læse nærmere om ved at klikke på beskrivelsen: 

Udtalelser fra vores klienter

“ Udfaldet blev at vores dreng undgik kraftige indgreb, og idag er velplaceret på et bosted. Thomas er ikke tilfreds med middelmådige løsninger og kæmper med liv og sjæl for din sag, hvilket har været altafgørende for os som familie.”

nevim

“ Kort fortalt ændrede kommunen deres første beslutning om fratagelsen af kontaktpersonerne meget kort tid efter de havde modtaget en super professionel klage på hele 6 sider fra Thomas` hånd.”

familien brandstrup

Kom i kontakt med os

Har du en sag, som du har brug for topspecialiseret hjælp til,
så kontakt os for at høre nærmere om, hvordan vi kan hjælpe dig

Book eN TELEFONSAMTALE

At vælge den rette advokat er en tillidssag. Vi er eksperter i socialretlige sager.

Kontakt os få en uforpligtende samtale over telefonen for at drøfte nærmere, hvordan vi kan hjælpe dig.