Tvangsfjernelse

Få hjælp fra advokat til sag om tvangsfjernelse

Hvis du står over for en (mulig) tvangsfjernelse, er det vigtigt, at myndighederne får kendskab til alt det, der taler til forældrenes fordel. Derfor er det vigtigt, at du får hjælp fra en dygtig advokat ved tvangsfjernelser.

I alle sager om tvangsanbringelser har du ret til en gratis advokat. Du har frit advokatvalg og kan derfor frit vælge den advokat, du er mest tryg ved.

Vi kan hjælpe med gennemgang af alle sagens dokumenter og få alle de forhold, der taler til din fordel, frem i sagen. Vi hjælper både med formandsbeslutninger, procedure i børn- og ungevalget, klage til Ankestyrelsen og klage til domstolene.

Hvorfor vælge os?

Vi er blandt de absolut bedste i Danmark til at føre sager mod kommunen. 

Vi har indgående kendskab til grundlaget som ofte fører til tvangsanbringelser (§ 50 undersøgelser), og kan derfor identificere de svagheder der er i indstillingerne fra kommunen til blandt andet Børne- Ungeudvalget, og bruge denne viden til at søge at stoppe en tvangsanbringelse. 

Hos os kommer du og din relation til dit barn altid i første række – det eneste som er vigtigt for os er at sikre, at barnet ikke bliver tvangsanbragt. Vi bruger derfor al den tid der er nødvendigt for at sikre de bedste chancer for at vinde sagen, og gennemgår meget grundigt hvert eneste forhold og dokument i sagen for at opbygge den bedst mulige argumentation på dine vegne. 

Vi tager kun de sager ind, som vi kan nå at forberede med den højeste kvalitet, og gør netop kun dette for at sikre, at hver eneste sag bliver behandlet som var det den vigtigste for vores kontor. Dette gør vi, da den vigtigste sag for dig også skal være den vigtigste sag for os.   

Da vi ved, hvor vigtig det er at et barn ikke bliver fjernet fra hjemmet, arbejder vi også både om aftenen og i weekenderne. Du skal derfor ikke vente på at det bliver hverdag og kontortid, inden du kan få fat på os. Vi er altid til rådighed, og vores hjælp er gratis for dig, når vi bliver beskikket som advokat for dig.    

Hos Socialretsadvokaterne har vi desuden i mange år undervist på Københavns Universitet i blandt andet menneskerettigheder, og kan derfor unikt bruge denne viden til at støtte din sag, ligesom vores indgående kendskab til kommunal sagsbehandling og vurderinger gør, at vi har de bedste forudsætninger for at hjælpe dig.    

Kontakt os døgnet rundt på tlf. 53570333 

eller klik her

Procedure ved tvangsfjernelse af børn

Processen kan kort og groft skitseres på følgende måde:

  1. Sag starter ofte med underretning fra offentlig myndighed eller andre
  2. Der indledes børnefaglig undersøgelse (§ 50-undersøgelse)
  3.  I akutte tilfælde kan der ske akut anbringelse ved en såkaldt “formandsbeslutning”
  4. Møde i børn- og ungeudvalget vedrørende anbringelse
  5. Klage til Ankestyrelsen over afgørelse fra børn- og ungeudvalget
  6. Domstolsprøvelse af anbringelsen
  7. Eventuel genbehandling ved børn- og ungeudvalget

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende drøftelse af din sag – uanset hvor i processen, I befinder jer.

Du kan læse mere om processen ved tvangsanbringelsessager længere nede.

Vælg din advokat med omhu

I alle sager, hvor kommunen tager dit barn uden samtykke (tvangsfjernelse), har du ret til gratis advokat.

Det er vigtigt, at du vælger den rette advokat med speciale i socialret og som er villig til at hjælpe dig med at få alle relevante forhold frem i sagen.

Kontakt os her eller på info@socialretsadvokaterne.dk / 53 57 03 33 for en uforpligtende drøftelse af din sag.

Svært ved dansk? Læs herunder

Are you afraid if the municipality will take your child?

In all cases you are entitled to a free lawyer.

It is important that you get a lawyer to help you with your case when it is going to the municipal committee for children and young people (børn- og ungeudvalget). The lawyer can also help you with the further progress of the case.

You can contact us to have a non-binding talk about your case – it is 100% free for you.

Udtalelser fra vores klienter

“ Udfaldet blev at vores dreng undgik kraftige indgreb, og idag er velplaceret på et bosted. Thomas er ikke tilfreds med middelmådige løsninger og kæmper med liv og sjæl for din sag, hvilket har været altafgørende for os som familie.

NEVIM

“ Vores advokat gik ind i sagen på under 24 timer, mødte frem og leverede adskillige stærke, valide og indsigtsfulde kommentarer, der præcist og enkelt beviste overfor kommunen hvorfor denne underretning reelt intet grundlag havde. Efter blot 2 døgn var selve underretningen ikke blot lukket men trukket helt tilbage..

STINA

Kontakt os for en uforpligtende samtale om din sag

Socialretsadvokaterne er en del af TT Advokater

Vi er eksperter i socialretlige sager. At vælge den rette advokat er en tillidssag. Kontakt os for en uforpligtende samtale, hvor mulighederne i din sag afklares.