Klage over kommunens afgørelse

Hvornår kan jeg klage over en afgørelse fra kommunen?

Som borger i en kommune vil du som udgangspunkt kunne klage over afgørelser fra kommunen.

Du skal dog være opmærksom på, at kommunen har 2 begreber:

 1. En egentlig afgørelse fra kommunen
 2. Faktisk forvaltningsvirksomhed

Hvis der er tale om en egentlig afgørelse, skal den som udgangspunkt overholde forvaltningslovens regler samt være i overensstemmelse med det, der kaldes god forvaltningsskik. Afgørelsen skal normalt være skriftlig og være medfulgt af en klagevejledning.

Hvis der er tale om en procesbeslutning eller det, man kalder faktisk forvaltningsvirksomhed, vil du som borger som udgangspunkt ikke få en afgørelse og kan derfor som udgangspunkt ikke påklages. I visse tilfælde kan du vælge alligevel at klage, men dette vil i stedet for eksempel være til kommunens ledelse.

Det er altid en god idé at få en advokat til at hjælpe med klage over afgørelse fra kommunen fx til Ankestyrelsen.

Du har altid mulighed for at klage over afgørelser fra kommunen...

Hvis du har fået en egentlig afgørelse fra kommunen, kan du klage over den. Det vil normalt være til Ankestyrelsen.

Afgørelsen fra kommunen skal som udgangspunkt være skriftlig, indeholde en begrundelse og en klagevejledning.

Det er vigtigt, at du er opmærksom på klagefristen og klage inden udløb af fristen.

Hvad kan en advokat hjælpe med ved klage over kommunens afgørelse?

Det er vigtigt, at klagen over afgørelsen fra kommunen udarbejdes bedst muligt, så du sikres bedst muligt at få medhold i Ankestyrelsen.

Som advokater kan vi hjælpe dig med at udfærdige klagen. Det er vigtigt, at klagen er objektiv, og man forholder sig til reglerne og derfor modargumenterer, hvad kommunen har lagt vægt på.

Her på Socialretsadvokaterne er vi specialister i socialret og har flere hundrede sager ved kommunen og Ankestyrelsen. Vi kender derfor det offentlige system “ind og ud” og ved, hvad der bliver lagt vægt på.

Hvad vil en afgørelse normalt indeholde?

Afgørelser fra kommunen vil normalt være på skrift, medmindre de giver dig fuld ud medhold. Hvis afgørelsen ikke er skriftlig, kan det være i strid med god forvaltningsskik.

Den skriftlige afgørelse vil normalt indeholde følgende:

 • En begrundelse for, hvorfor de er kommet frem til det, som de er
 • Oplysninger i sagen
 • Hvilke regler kommunen har benyttet sig af (lovgrundlaget)
 • En klagevejledning

Det er vigtigt, at du læser din afgørelse grundigt igennem, hvis du ønsker at klage over den.

Mundtlige afgørelser

Det vil normalt være i strid med god forvaltningsskik give mundtlig afgørelse.

Hvis du alligevel har modtaget afgørelsen mundtligt, så sørg for at bede om at få den og en begrundelse på skrift.

Dette skal du gøre inden for 14 dage efter, at du har fået beskeden om afgørelsen efter forvaltningslovens § 23.

Klagevejledningen

Hvis afgørelsen er skriftlig, skal den som udgangspunkt være ledsaget af en vejledning om klageadgang med angivelse af klageinstans og oplysning om fremgangsmåden ved indgivelse af klage.

Derudover skal der også stå i klagevejledningen, om der er en eventuel klagefrist.

Tips til din klage over afgørelse fra kommunen

Hvis du ønsker at påklage kommunens afgørelse, anbefaler vi, at du altid følger disse tips:

 • Hvis du har modtaget afgørelsen mundtligt, så sørg for at bede om at få den på skrift inden for 14 dage efter, at du har fået beskeden om afgørelsen, jf. forvaltningslovens § 23
 • Sørg for at overholde tidsfristen, som er nævnt i klagevejledningen
 • Læs begrundelsen grundigt
 • Forhold dig objektivt og lad ikke følelserne løbe af med dig
 • Forhold dig til reglerne og modargumenter hvad kommunen har lagt vægt på

Det er desuden altid en god idé at få en advokat til at hjælpe dig med klagen, idet de penge kan være godt givet ud. Her hos Socialretsadvokaterne.dk tilbyder vi altid en uforpligtende samtale om din sag.

Få hjælp fra en advokat

Med en advokat sikrer du, at du bliver hørt, og at du har gjort, hvad du kunne for at få medhold.

Her på Socialretsadvokaterne hjælpe vi med klager til kommunen, Folketingets Ombudsmand osv.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende samtale om, hvordan vi kan hjælpe dig og til hvilken pris osv.

Kontakt os her.

Udtalelser fra vores klienter

“ Udfaldet blev at vores dreng undgik kraftige indgreb, og idag er velplaceret på et bosted. Thomas er ikke tilfreds med middelmådige løsninger og kæmper med liv og sjæl for din sag, hvilket har været altafgørende for os som familie.”

nevim

“ Kort fortalt ændrede kommunen deres første beslutning om fratagelsen af kontaktpersonerne meget kort tid efter de havde modtaget en super professionel klage på hele 6 sider fra Thomas` hånd.”

familien brandstrup

Kontakt os for en uforpligtende samtale om din sag

Socialretsadvokaterne er en del af TT Advokater

Vi er eksperter i socialretlige sager. At vælge den rette advokat er en tillidssag. Kontakt os for en uforpligtende samtale, hvor mulighederne i din sag afklares.

Ansvarsfraskrivelse
Socialretsadvokaterne tilbyder alene socialretsadvokaterne.dk, herunder teksterne på socialretsadvokaterne.dk som en service til dig og en kilde til inspiration og information. Det, du finder og læser her, kan ikke erstatte konkret advokatrådgivning, og leveringen af denne service til dig som læser, kan på ingen måde etablere et advokat-klientforhold mellem dig som læser og Socialretsadvokaterne. Indholdet her på Socialretsadvokaterne.dk er forsøgt gengivet så præcist som muligt, men vi fraskriver os ethvert ansvar som følge af fejl, forkerte oplysninger, mangelfulde oplysninger eller manglende opdatering af indholdet.